عنوان و شرح پروژه: احداث ساختمان اداری عملیات عمومی خارگ

کارفرما: شركت پايانه هاي نفتي

محل اجراء: خارگ

دستگاه نظارت: معاونت اجرایی پایانه های نفتی

شماره قرارداد: ۰۴۵-۸۵-۳۰-۰۷۳

مدت پروژه: ۱۸ ماه

سال اتمام: ۱۳۸۸

مبلغ قرارداد: ۲۷٫۹۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال