عنوان و شرح پروژه: دانشگاه آزاد اسلامی یزد

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی یزد

محل اجراء: یزد

دستگاه نظارت: –

شماره قرارداد: ۷/۱۸۴۱۰

مدت پروژه: ۲۴ ماه

سال اتمام: ۱۳۸۶

مبلغ قرارداد: ۲۶٫۰۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال