عنوان و شرح پروژه: شهرک مسکونی ۸۰۰ واحدی فرهنگیان سردشت

کارفرما: تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت

محل اجراء: سردشت

دستگاه نظارت: ژیناب غرب

تناژ: ۵۶۱۰ تن

نوع اسکلت: جوشی

سال اتمام: ۱۳۹۳