عنوان و شرح پروژه: احداث ندامتگاه سیرجان

کارفرما: اداره کل زندان های استان کرمان

محل اجراء: سیرجان

دستگاه نظارت: شرکت مهندسی مشاور ۱۱۰ کرمان

شماره قرارداد: ۴۴۳/۱۰۸/۲/۱۳۰۰

مدت پروژه: ۳ سال

سال اتمام: ۱۳۸۹

مبلغ قرارداد: ۵۷٫۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال