عنوان و شرح پروژه: احداث ساختمان دفتر مرکزی نفت و گاز آغاجاری

کارفرما: مناطق نفت خیز جنوب

محل اجراء: اهواز

دستگاه نظارت: معاونت اجرایی مناطق نفت خیز

شماره قرارداد: ۶۵۰۰-۷۳-۵۳

مدت پروژه: ۲۰ ماه

سال اتمام: ۱۳۹۰

مبلغ قرارداد: ۳۱٫۲۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال