عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروژه خرازی بلوک A1

کارفرما: بنیاد تعاون مسکن سپاه

محل اجراء: تهران – منطقه ۲۲

تناژ: ۴۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۵