عنوان و شرح پروژه: پروژه مسکونی ۷۳۲ واحدی شهر جدی پرند

کارفرما: تعاونی مسکن آشیان گستر پرند

محل اجراء: پرند

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور آرمانشهر

مدت پروژه: ۳۶ ماه

سال اتمام: ۱۳۹۱

مبلغ قرارداد: ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال