عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروژه نور

کارفرما: گروه مهندسین نور

محل اجراء: تهران

تناژ: ۷۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۵