عنوان و شرح پروژه: مقاوم سازی و بهسازی مجتمع مسکونی بهارستان رویان

کارفرما: شرکت کارا سازه متین

محل اجرا: مازندران

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پل میر

تناژ: ۸۵۰ تن

نوع اسکلت: جوشی

تعداد طبقات: ۸

سال اتمام: ۱۳۹۱