عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی لادن

کارفرما: آقای بیابانی

محل اجراء: تهران

تعداد طبقات : ۱۸ واحد

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۴