عنوان و شرح پروژه: ساخت اسکلت فلزی پروژه کیسون

کارفرما: تعاونی مسکن کارکنان کیسون

محل اجراء: هشتگرد

تناژ: ۷۰۰۰ تن

نوع اسکلت: پیچ و مهره

سال اتمام: ۱۳۹۴